Start

     Stowarzyszenie MAKI – Miłość, Aktywność, Korzyść, Integracja, powstało w 2008 roku z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w codziennym życiu, dbanie o przestrzeganie wobec nich praw człowieka, wyrównywanie szans oraz inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także tworzenie wzajemnego wsparcia dla ich rodzin.

 

Stowarzyszenie MAKI

     

     Stowarzyszenie MAKI prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy "Dom Tęcza" w budynku przy ul. Sikorskiego 12 w Gnieźnie. Otacza on opieką i rehabilitacją społeczną dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim oraz autyzmem, które ukończyły 16 rok życia z terenu miasta Gniezna.

Jeśli nie jest Tobie obojętny los osób z niepełnosprawnością intelektualną i chcesz nam pomóc w realizacji założeń statutowych wspomóż nas przekazując 1% podatku

 

KRS 0000312965 

NIP 784242248 

REGON 300928313

 

lub dokonuj wpłaty na nasze konto:     PeKaO S.A. 17 1240 3246 1111 0010 2027 9751

Chcesz pomóc ?

Przekaż nam 1,5 % podatku

KRS 0000312965

1 5 procent

lub wpłać pieniądze na konto:

PeKaO S.A.   17 1240 3246 1111 0010 2027 9751

 

Losowe zdjecia