Karolina Biżako - Grajek

Karolina Biżako - Grajek

Karolina Biżako - Grajek

Karolina Biakomgr Karolina Biżako - Grajek

Terapeuta organizujący zajęcia w Pracowni Komputerowej z Reedukacją

w Środowiskowym Domu Samopomocy "Dom Tęcza"

prowadzonym przez Stowarzyszenie MAKI