Sonia Wróblewska

Sonia Wróblewska

Kadra ŚDS

 

Terapeuta organizujący zajęcia w Pracowni Papieroplastyki

w Środowiskowym Domu Samopomocy "Dom Tęcza"

prowadzonym przez Stowarzyszenie MAKI