Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa jest wyposażona w komputery, drukarkę, aparat cyfrowy oraz szybkie łącze internetowe, które są do dyspozycji użytkowników. Praca w większości odbywa się na gotowych programach, co ułatwia realizację ustalonych wcześniej planów zgodnych z prowadzonym dziennikiem terapeutycznym. Zajęcia prowadzone w tej pracowni mają charakter indywidualny oraz grupowy i prowadzą do pozyskania wiedzy z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz wykorzystanie tych umiejętności w życiu codziennym. W zależności od stopnia niepełnosprawności, stopnia zaawansowania wiedzy, sprawności manualnej oraz umiejętności pisania i czytania, zajęcia przebiegają w zróżnicowany sposób. Oswajają z nowoczesną techniką i uczą praktycznego jej wykorzystania. Działalność pracowni komputerowej ma na celu zapoznanie podopiecznych z ogromnymi możliwościami poznawczymi i edukacyjnymi, jakie daje komputer.

Uczestnicy uczą się:

  1. Podstawowych czynności, takich jak: włączanie i wyłączanie komputera oraz posługiwanie się myszką (poprawa zdolności manualnych);
  2. Nauki poprawnego pisania na klawiaturze, do pracy z tekstem wykorzystywany jest pakiet programów MS Office. Dużą uwagę poświęca się na pracę w tym programie na kształcenie umiejętności poprawnego pisania tekstów i prawidłowego rozmieszczania ich na stronie. Uczestnicy w ramach zajęć dydaktycznych uczą się zmiany stylu, wielkości i koloru czcionek, wstawiania rysunków, kopiowania i wycinania tekstów, tworzenia tabel, obramowania i cieniowania, automatycznego wypunktowania;
  3. Drukowania stworzonych dokumentów na drukarkach, kopiowania dokumentów na kserokopiarce;
  4. Nagrywania zdjęć i muzyki na płyty CD i DVD;
  5. Wykonywania różnych grafik komputerowych - obsługi prostych programów graficznych - wykonywanie wizytówek, zaproszeń, kartek okolicznościowych, kalendarzy itp. ;
  6. Wykonywanie prezentacji multimedialnych.

Na pracowni komputerowej ponadto realizowane są zajęcia z reedukacji.

Więcej zdjęć zobaczysz w GALERII

Do podstawowych zadań reedukacyjnych należą: korygowanie i wyrównywanie braków i zaniedbań wyniesionych z edukacji szkolnej na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, kształcenie i doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej u osób mających trudności w mówieniu, trening oraz rozwijanie sprawności intelektualnych i poznawczych (koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, myślenia, pamięci, lateralizacji, orientacji przestrzennej i czasowej) sprzyjających rozwojowi osobowości oraz rozwojowi innych umiejętności praktycznych i zawodowych. W celu uatrakcyjnienia i urozmaicenia tych zajęć uczestnicy korzystają z różnych form gier i zabaw logicznych, puzzli, łamigłówek labiryntów, uczą się rozwiązywać krzyżowki, odszukują brakujące na obrazku elementy, ćwiczą spostrzegawczość poprzez wskazanie różnic i podobieństw między obrazkami, uczą się różnicować kształty i kolory, wycinają różne formy z papieru, lepią z plasteliny różne formy i kształty, uczą się wiązać sznurowadła itp.

 Uczestnicy poznają także wirtualny świat w Internecie, uczą się wyszukiwania informacji na dany temat z wykorzystaniem wyszukiwarki Google, zakładania konta pocztowego, przesyłania e-maila z załącznikiem itp. W wolnych chwilach korzystają z portali społecznościowych, słuchają muzyki, korzystają z gier komputerowych, które rozwijają spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia, a przy okazji ćwicą umiejętności manualne. Dobór zajęć i stopieńtrudności, a także liczba godzin przeznaczona na realizację poszczególnych zagadnień terapeutycznych kształtowana jest w zależności od możliwości oraz potrzeb i zainteresowań uczestników. Podopieczni najczęściej podejmują dalszą naukę oraz potrafią wykorzystać narzędzia i środki technologii informacyjnej w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów w życiu codziennym.

Kalendarz wydarzeń

styczeń 2022
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Plan dnia w "Domu Tęcza"

 7:00    Przyjście uczestników / Trening umiejętności spędzania czasu wolnego / Trening budżetowy

 7:45 - dowóz grupa I

 8:30 - dowóz grupa II

 9:00 - dowóz grupa III

 8:30 - 10:30  Terapia zajęciowa / Rehabilitacja indywidualna

 10:30 - 11:10  Śniadanie / Trening higieniczny

 11:10 - 13:00  Terapia zajęciowa / Zajęcia grupowe z psychologiem (trening interpersonalny, umiejętności społecznych) / Rehabilitacja grupowa

 13:00 - 15:00 Trening czystości (czynności porządkowe) / Trening umiejętności spędzania czasu wolnego / Zajęcia edukacyjne i polisensoryczne

 14:00 - odwóz grupa I

 14:45 - odwóz grupa II

 15:00 - odwóz grupa III